Nota prawna

Prawa autorskie 

O ile nie zostało wyraźnie wskazane inaczej, niniejsza strona www Leasys Rent, w tym jej układ, treść, projekt graficzny, stanowią wyłączną własność Leasys S.p.A. z siedzibą we Włoszech,  Corso Agnelli n. 200 10135 Turyn oraz podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona w Polsce jest administrowana przez Leasys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleja Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000156396, NIP: 521-323-66-05, REGON: 015442730, kapitał zakładowy: 24.384.000 zł, e-mail: infolease.pl@leasys.com (leasing) oraz obslugaklienta.pl@leasys.com (najem). 

Informacje o zawartości strony www 

Leasys Rent jest platformą, na której użytkownik może zapoznać się z ofertą pojazdów wynajmowanych przez dealerów i wyrazić wolę dokonania nieodpłatnej i niewiążącej rezerwacji najmu wybranego pojazdu u wybranego dealera. Fakt wyrażenia przez użytkowania woli dokonania rezerwacji jest przekazywany poprzez platformę do dealera. Informacje na platformie o pojazdach dostępnych do rezerwacji pochodzą wyłącznie od dealerów. Platforma nie umożliwia zawierania umów najmu. Platforma nie służy do rezerwacji najmu oferowanego przez Leasys Polska sp. z o.o. Warunki najmu pojazdów przez dealerów zostały opisane w dokumencie Ogólne warunki umowy najmu dealer rent.

Odnośniki 

Niniejsza strona www może zawierać odnośniki (linki) do witryn zarządzanych przez strony trzecie, nie związane z Leasys Polska sp. z o.o. ani spółkami z grupy kapitałowej FCA Bank S.p.A. Leasys Polska sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone na tych stronach. Z odnośników do innych zasobów internetowych użytkownik korzysta na własne ryzyko. Leasys Polska sp. z o.o. nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których linki zostały umieszczone na niniejszej stronie www przez osoby trzecie.